skip to Main Content

UTVECKLA DIN SPRÅKUNDERVISNING

Silvia Man/imagebank.sweden.se

Förbättra din språkundervisning med andra språklärare. Våra fortbildningar vänder sig till dig som språklärare med kort eller lång erfarenhet inom skol- och vuxenutbildningen. Vi samtalar om metodiska eller didaktiska teman och prövar på olika aktiviteter, t.ex.:
Vad är viktigt vid digital undervisning? Hur kan du få omväxling i din undervisning? När och hur ska du ge respons på elevernas resp. kursdeltagarnas språkproduktion? Hur kan du arbeta med texter, grammatik, ordförråd eller uttal på ett kreativt, effektivt och motiverande sätt?

De här och mycket mer erbjuder vi i egen regi eller i samarbete med universitet, Folkuniversitet eller andra utbildningsinstitutioner. Vill du boka en workshop med dina kollegor till ett visst tema går det också bra.

Har du frågor eller vill boka så kontakta oss gärna.