skip to Main Content

FÖRSTÅ SVENSKA FÖRETAGSPARTNERS OCH KUNDER

Silvia Man/imagebank.sweden.se

I våra workshoppar för interkulturell träning tar vi upp generella kulturella skillnader i det tyska och svenska samhället och hur det kan yttra sig på en arbetsplats eller i en affärsrelation. Det kan vara små, subtila variationer som ändå kan leda till missförstånd och problem. Medvetenheten och kunskapen om dettabidrar däremot till förståelse, ger trygghet och säkerhet och gynnar en framgångsrik konversation.

Vi erbjuder interkulturell träning i egen regi eller i samarbete med olika institutioner.

Har du frågor eller vill boka så kontakta oss gärna.