skip to Main Content

SVENSKKURSER

i Georgsmarienhütte

Miriam Preis/imagebank.sweden.se

Svenska för nybörjare

I kurserna ligger fokus på att tala svenska i vardagliga situationer. Vi arbetar med grammatik och ordförråd på ett kreativt och roligt sätt. Vi talar om svenska traditioner, svensk kultur och firar svenska fester.

Om du vill anmäla dig eller önskar mer information så hör gärna av dig till Louise Mårtensson Mussweiler.

Intensivkurs A1

  • Nybörjarkursen äger rum digitalt, se onlinekurser.

Svenskkurs för avancerade

Så ska det låta – läs, samtala och träna uttal

B1-C1

Kursen riktar sig till dig som vill öva att tala svenska och vill förbättra uttalet.
Vi läser olika texter, samtalar om innehållet och övar den svenska melodin och betoning på omväxlande sätt. Kursen äger rum en gång i månaden på plats.
Om du vill anmäla dig eller önskar mer information så hör gärna av dig till Louise.

  • Tider: den 19 sep, 14 okt, 11 nov, 9 dec kl 18:00-19:30
  • Ort: Im Berge 3, Georgsmarienhütte
  • Gruppstorlek: 6-10 personer
  • Kurslitteratur: ges av kursledaren
  • Kursledare: Louise Mårtensson Mussweiler
  • Kursavgift: 57 €
  • Anmälan: boka här