skip to Main Content

NIVÅBESKRIVNING

ur: Europarådets referensram för språk

Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Nivå A1

Kursblock 1 – 3 med beteckning A1.1, A1.2, A1.3 leder till nivå A1 med följande mål: Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Jag kan presentera mig själv och andra och ställa frågor om t.ex. namn, var och hur någon bor, var någon jobbar och jag kan själv svara på liknande frågor.

Jag kan kommunicera hjälpligt på ett mycket enkelt sätt om samtalspartnern talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa mig.

Nivå A2

Kursblock 4 – 7 med beteckning A2.1, A2.2, A2.3, A2.4 leder till nivå A2 med följande mål: Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden t.ex. mycket grundläggande person och familjeinformation, shopping, närgeografi, arbetssituationen. Jag kan kommunicera i enkla och vanemässiga sammanhang och kräver ett enkelt och direkt utbyte av information om vardagliga ämnen och aktiviteter.

Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt nuvarande eller senaste jobb.

Nivå B1

Kursblock 8 – 12 med beteckning B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5 leder till nivå B1 med följande mål: Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet möter i arbetet, skolan och på fritiden. Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet t.ex. familjen, arbetet, resor.

Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, mina drömmar, förhoppningar och mål. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter och ambitioner.

Nivå B2

Kurserna leder till nivå B2 med följande mål: Jag kan följa huvuddragen i komplexa texter om konkreta såväl som abstrakta ämnen. Inom mitt specialområde förstår jag även fackdiskussioner. Jag kan kommunicera med så pass hög grad av ledighet och spontanitet att ett samtal med en infödd samtalspartner förlöper i stort sett problemfritt.

Jag kan uttala mig klart och detaljerat om ett stort antal varierande ämnen, jag kan förklara min ståndpunkt i en problemsituation och kan diskutera olika lösningars för- och nackdelar.